Välkommen till Svenska Föreningen för Dansterapi!

Dansterapi (även dans- och rörelseterapi) är tillsammans med bild- och musikterapi en konstnärlig terapiform. Via den konstnärliga och kreativa processen i dans integreras dans och psykoterapi.

Svenska föreningen för dansterapi har som målsättning att främja och vidareutveckla dansterapi. Föreningen fungerar som kontaktorgan med liknande organisationer i Sverige och utomlands, samt som remissinstans för myndigheter. Inom föreningen finns både yrkesutövande dansterapeuter och andra fackintresserade som stöder dansterapins utveckling.