Svenska Föreningen för Dansterapi
Dans

Välkommen till Svenska Föreningen för Dansterapi

Dansterapi - en konstnärlig och kroppsinriktad terapiform för barn och vuxna

Dansterapi grundar sig på insikten om att individens
rörelsemönster avspeglar en del av personligheten. Vårt rörelsemönster ger oss kunskap om både det vi lärt oss ge uttryck för och det vi lärt oss dölja.

I dansterapi utvecklas en process, som ökar kroppsmedvetenhet, stärker självkänsla och främjar sambandet mellan det fysiska, emotionella och kognitiva hos individen.

» Mer...

Svenska föreningen för dansterapi är en ideell förening som verkar för att främja och vidareutveckla dans som terapi i medicinska sammang och i samhället som helhet. Vi arrangerar då och då även evenemang av olika slag med anknytning till dansterapi.

» Mer...

Dansterapeuter. En databas med praktiserande dansterapeuter. Här kan du t.ex. hitta en dansterapeut som verkar i närheten av dig. Samtliga listade dansterapeuter har genomgått utbildning i dansterapi, eller motsvarande.

» Mer...

Anslagstavla. Aktuell dansterapiverksamhet.

» Mer...

Länkar. Lite länkar med anknytning till dansterapi.

» Mer...

E-post: , Postgiro: 638 421-8.