Ardal, AEsa


Verksam i Stockholm

Telefon
070/ 497 29 43

E-post
aesa_ardal@hotmail.com

Utbildning i dansterapi
Magisterexamen 120 poäng på Danshögskolan

Annan utbildning
Fil.kand i Litteraturvetenskap och Socialantroplogi, Stockholm Universitet
Kommentar
Tar emot enskilt och i grupp.