Rubin, Jessica


Verksam i Västervik/Linköping
E-post: jessicarubin1@yahoo.se
Telefon: 0730402269
Utbildning i dansterapi
Magisterexamen 120 poäng Danshögskolan

Annan utbildning
Leg. arbetsterapeut 

Kommentar
Tar emot enskilt och i grupp.