Om Föreningen


Svenska föreningen för dansterapi har som målsättning att främja och vidareutveckla dansterapi. Föreningen fungerar som kontaktorgan med liknande organisationer i Sverige och utomlands, samt som remissinstans för myndigheter. Inom föreningen finns både yrkesutövande dansterapeuter och andra fackintresserade som stöder dansterapins utveckling.
Vill du bli medlem?
Betala in medlemsavgiften på föreningens postgirokonto (Postgiro: 638 421-8.). Glöm inte att ange namn och adress! Medlemsavgiften är f.n. 300 kr/år.

Kontakta oss via mail: styrelsen@dansterapi.info