Om Föreningen


Svenska föreningen för dansterapi har som målsättning att främja och vidareutveckla dans- och rörelseterapi. Föreningen fungerar som kontaktorgan med liknande organisationer i Sverige och utomlands, samt som remissinstans för myndigheter. Inom föreningen finns både yrkesutövande dansterapeuter och andra fackintresserade som stöder dans- och rörelseterapins utveckling.
Vill du bli medlem?
Betala in medlemsavgiften på föreningens postgirokonto (Postgiro: 638 421-8.). Glöm inte att ange namn och adress! Medlemsavgiften är f.n. 300 kr/år.

Kontakta oss via mail: styrelsen@dansterapi.info