Om Dansterapi


Dansterapi (även dans- och rörelseterapi) är tillsammans med bild- och musikterapi en konstnärlig terapiform. Via den konstnärliga och kreativa processen i dans integreras dans och psykoterapi.

Dansterapi riktar sig till olika patientgrupper såväl individuellt som i grupp, både inom somatiken och psykiatrin. Alla åldersgrupper kan ha nytta av dansterapi. Den är också värdefull i psykosociala sammanhang. Dansterapi används inom behandling, rehabilitering, specialundervisning och förebyggande verksamhet.
För närvarande förekommer dansterapi i privat, kommunal samt i landstingets regi.

Den dans- och rörelsekonst som utvecklades under mellankrigsåren hade betydelse för dansterapins utveckling. Dans- och rörelseterapi fick ett uppsving efter andra världskriget. Sedan dess är dansterapi en utvecklad terapiform i många länder bland annat i USA, Holland, England, Tyskland, Frankrike och Israel. I dessa länder finns även utbildningar på universitetsnivå. Även i Sverige, Norge och Finland finns numera utbildningar på högskolenivå.
I Sverige är dansterapi en relativt ny behandlingsform. Inom barn- och ungdomsverksamheten har dansterapi använts och utvecklats sedan början på 80-talet. Första enstaka kurs i dansterapi (20 p) startade läsåret 1991/1992 på Danshögskolan i Stockholm.

Tidigare låg dansterapeututbildningen på Dans- och cirkushögskolan, varav den senaste i omfattningen Magisterexamen 120 p. Under fliken Aktuellt finns de kurser och utbildningar som pågår i Sverige just nu.