Om Dansterapi


Dansterapi (även dans- och rörelseterapi) är tillsammans med bild- och musikterapi en konstnärlig terapiform. Via den konstnärliga och kreativa processen i dans integreras dans och psykoterapi.

Dansterapi riktar sig till olika patientgrupper såväl individuellt som i grupp, både inom somatiken och psykiatrin. Alla åldersgrupper kan ha nytta av dansterapi. Den är också värdefull i psykosociala sammanhang. Dansterapi används inom behandling, rehabilitering, specialundervisning och förebyggande verksamhet.
För närvarande förekommer dansterapi i privat, kommunal samt i landstingets regi.

Den dans- och rörelsekonst som utvecklades under mellankrigsåren hade betydelse för dansterapins utveckling. Dans- och rörelseterapi fick ett uppsving efter andra världskriget. Sedan dess är dansterapi en utvecklad terapiform i många länder bland annat i USA, Holland, England, Tyskland, Frankrike och Israel. I dessa länder finns även utbildningar på universitetsnivå. Även i Sverige, Norge och Finland finns numera utbildningar på högskolenivå.
I Sverige är dansterapi en relativt ny behandlingsform. Inom barn- och ungdomsverksamheten har dansterapi använts och utvecklats sedan början på 80-talet. Första enstaka kurs i dansterapi (20 p) startade läsåret 1991/1992 på Danshögskolan i Stockholm.

Svenska föreningen för dansterapi hade vid start en viktig uppgift i att skapa en utbildning i dansterapi. En utbildning skapades i samarbete med New York University
i mitten på 1980 talet. Utifrån det drev föreningen vidare att en enstaka kurs i dansterapi startades 1991 på dåvarande Danshögskolan. I samarbete med och med
stöd av New York University och Amerikanska Dansterapiföreningen, Psykoterapiinstitutet på KI och Psykologiska Institutionen på SU skapades några
enstaka kurser. Dessa kurser utvecklades med åren vidare till en sammanhållen utbildning som då motsvarade grundutbildningen i psykoterapi med psykodynamisk
inriktning. Utbildningen utvecklades sedan vidare enligt de nya EU- kriterierna/Bologna processen. Den senaste utbildningen på Dans- och cirkushögskolan motsvarade Mastersnivå utomlands och Magisternivå (120p) i
Sverige. Den innefattade även grundutbildningen i psykoterapi.

Under fliken Aktuellt finns de kurser och utbildningar som pågår i Sverige just nu.