FAQ


Var kan man utbilda sig i Sverige?

För närvarande finns ingen hel utbildning till dansterapeut i Sverige. Tidigare fanns den på dåvarande Danshögskolan som nu heter Stockholms konstnärliga högskola.

Det dansterapeutiska yrket bygger på två grundkompetenser – den ena är den konstnärliga uttryckande delen genom dans, kropp och rörelse, den andra är den psykoterapeutiska delen – att ha kunskap i psykoterapeutiska arbetssätt. Både delar är lika viktiga att ha med sig in i arbetet med dans- och rörelseterapi. Just för att yrket är tvärvetenskapligt i den meningen att det står på två ben (det psykoterapeutiska och det danskonstnärliga) så är det komplext att skapa utbildning i yrket. Svenska föreningen för dansterapi värnar förstås om att yrkesutövaren har rätt kompetens. Vill du lära dig mer om dans- och rörelseterapi ska du söka dig till Karlstads universitet där det sedan 2009 ges en grundkurs i dansterapi på 15 HP. Denna grundkurs ger en bred bild av vad dans- och rörelseterapi är för något där du får lära dig genom både teori och egna upplevelser. Den ges på distans med ca 6- 8 närträffar på campus Karlstad. Närträffarna ges i regel på helger för att det ska vara möjligt att pendla och arbeta samtidigt. Efter denna kurs kan du inte kalla dig dansterapeut men du får mycket kunskap i ämnet. Karlstads universitet håller också på med att utveckla en påbyggnadskurs i dans- och rörelseterapi som är mer inriktad på att du efter avslutad kurs faktiskt ska kunna arbeta som dansterapeut. Denna påbyggnadskurs är under planeringsstadiet så inget är säkert ännu men planen är att den ska ge 30 HP på avancerad nivå. Du kommer behöva ha gått grundkursen i dansterapi för att komma in. Du behöver även ha en grundläggande kompetens i psykoterapi eftersom denna kompetens inte kan bakas in i kursen som det ser ut i dagsläget.

För mer information om kurserna på KAU (Karlstads universitet) se hemsidan:
https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/DAGDT1
Du är även välkommen att kontakta Jenny Davidsson som är kursansvarig.
Mejl: jenny.davidsson@kau,se
Mobil: 073-840 85 56