FAQ


Var kan man utbilda sig i Sverige?

För närvarande finns ingen hel utbildning till dansterapeut i Sverige. Tidigare fanns den på
dåvarande Danshögskolan som nu heter Stockholms konstnärliga högskola.
Det dansterapeutiska yrket bygger på två grundkompetenser – den ena är den konstnärliga
uttryckande delen genom dans, kropp och rörelse, den andra är den psykoterapeutiska delen – att
ha kunskap i psykoterapeutiska arbetssätt. Både delar är lika viktiga att ha med sig in i arbetet med
dansterapi.
Just för att yrket är tvärvetenskapligt i den meningen att det står på två ben (det psykoterapeutiska
och det danskonstnärliga) så är det komplext att skapa utbildning i yrket. Svenska föreningen för
dansterapi värnar förstås om att yrkesutövaren har rätt kompetens.
Vill du lära dig mer om dansterapi ska du söka dig till Karlstads universitet där det sedan 2009 ges en
grundkurs i dansterapi på 15 HP. Denna grundkurs ger en bred bild av vad dansterapi är för något
där du får lära dig genom både teori och egna upplevelser. Den ges på distans med ca 6- 8 närträffar
på campus Karlstad. Närträffarna ges i regel på helger för att det ska vara möjligt att pendla och
arbeta samtidigt. Efter denna kurs kan du inte kalla dig dansterapeut men du får mycket kunskap i
ämnet.
Karlstads universitet håller också på med att utveckla en påbyggnadskurs i dansterapi som är mer
inriktad på att du efter avslutad kurs faktiskt ska kunna arbeta som dansterapeut. Denna påbyggnads
kurs är under planeringsstadiet så inget är säkert ännu men planen är att den ska ge 30 HP på
avancerad nivå. Du kommer behöva ha gått grundkursen i dansterapi för att komma in. Du behöver
även ha en grundläggande kompetens i psykoterapi eftersom denna kompetens inte kan bakas in i
kursen som det ser ut i dagsläget.
För mer information om kurserna på KAU (Karlstads universitet) se hemsidan:
https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/DAGDT1
Du är även välkommen att kontakta Jenny Davidsson som är kursansvarig.
Mejl: jenny.davidsson@kau,se
Mobil: 073-840 85 56