KURSER OCH UTBILDNING


GRUNDKURS I DANS- OCH RÖRELSETERAPI (DMT)15 HP (STUDIETAKT 50%)

Den här grundkursen ger en övergripande orientering i dans och rörelse som terapeutiska verktyg. Genom att varva teorigenomgångar och praktiska övningar utvecklar du en grundläggande förståelse för dans-och rörelseterapi som behandlingsmetod. Kursen ges på distans och innehåller cirka 8 närträffar på Karlstads universitet.

PÅBYGGNADSKURS I DANS- OCH RÖRELSETERAPI (DMT) 30 HP (STUDIETAKT 50%)

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar i privat eller i offentlig vård, friskvård eller behandling. Du har redan en grundutbildning samt dessutom psykoterapeutisk kompetens motsvarande minst grundläggande utbildning i psykoterapi. Du ska även ha läst Dansterapins grunder eller Grundkurs i Dans- och rörelseterapi, DMT, 15 hp och en rekommendation är att du som söker har praktisk erfarenhet av dans och rörelse. Kursen ges på distans och innehåller cirka 6 närträffar som vardera löper över ett helt veckoslut (fred-sönd).

Läs mer om upplägg, innehåll, behörighetskrav m.m här:

Påbyggnadskurs i Dans- och rörelseterapi (DMT) | Karlstads universitet (kau.se)

Grundkurs i Dans- och rörelseterapi (DMT) | Karlstads universitet (kau.se)