KURSER OCH UTBILDNING


KURSER

GRUNDKURS I DANS- OCH RÖRELSETERAPI (DMT)15 HP (STUDIETAKT 50%)

Den här grundkursen ger en övergripande orientering i dans och rörelse som terapeutiska verktyg. Genom att varva teorigenomgångar och praktiska övningar utvecklar du en grundläggande förståelse för dans-och rörelseterapi som behandlingsmetod. Kursen ges på distans och innehåller cirka 8 närträffar på Karlstads universitet.

PÅBYGGNADSKURS I DANS- OCH RÖRELSETERAPI (DMT) 30 HP (STUDIETAKT 50%)

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar i privat eller i offentlig vård, friskvård eller behandling. Du har redan en grundutbildning samt dessutom psykoterapeutisk kompetens motsvarande minst grundläggande utbildning i psykoterapi. Du ska även ha läst Dansterapins grunder eller Grundkurs i Dans- och rörelseterapi, DMT, 15 hp och en rekommendation är att du som söker har praktisk erfarenhet av dans och rörelse. Kursen ges på distans och innehåller cirka 6 närträffar som vardera löper över ett helt veckoslut (fred-sönd).

Läs mer om upplägg, innehåll, behörighetskrav m.m här:

Påbyggnadskurs i Dans- och rörelseterapi (DMT) | Karlstads universitet (kau.se)

Grundkurs i Dans- och rörelseterapi (DMT) | Karlstads universitet (kau.se)

 

 

 

Auktorisering 

Svenska föreningen för dansterapi har utarbetat kriterier för vilka vägar som kan tas för att, av föreningen, bli auktoriserad dans- och rörelseterapeut. Idag finns ingen legitimationsgrundande utbildning till dans-och rörelseterapeut i Sverige. Yrket förutsätter att du redan har en grundutbildning inom ett relevant område.

Traditionellt har utbildningar till de konstnärliga terapiformerna, däribland dans- och rörelseterapi, innehållit teori, klientarbete och handledning som motsvarat en grundläggande utbildning i psykoterapi. Idag ser det av olika skäl annorlunda ut, bland annat eftersom grundutbildningar i psykoterapi inte längre är statligt reglerade. Det är av stor vikt att utövare av dans- och rörelseterapi har minst grundläggande kunskap inom psykoterapi. Idag är det därför ett behörighetskrav för att komma in på påbyggnadskursen i dans- och rörelseterapi vid Karlstads universitet.

Svenska föreningen för dansterapi har som målsättning att följa de europeiska standardkriterierna för vad en utbildning till dans- och rörelseterapeut bör innehålla. Läs mer om dessa här; https://eadmt.com/education/training-standards-criteria. Tillsvidare arbetar vi utifrån de förutsättningar som råder i Sverige för att hålla dans- och rörelseterapin levande som en aktiv, kvalitetssäkrad och högst verksam metod under utveckling.

Auktorisationskriterier för dans-och rörelseterapeut i Sverige

Grundläggande dans- och rörelseterapeutisk kompetens (det vill säga den kompetens som bedöms som tillräcklig för att arbeta med dans- och rörelseterapeutiska verktyg under handledning):

  • Genomförd utbildning till dans- och rörelseterapeut från Danshögskolan/Dans- och Cirkushögskolan eller tidigare svensk likvärdig utbildning
  • Utbildad dans- och rörelseterapeut från annat land som har godkänts efter granskning av auktorisationsrådet
  • Genomförda kurser från Karlstads universitet; Grundkurs i dans- och rörelseterapi (DMT)

15 hp samt Påbyggnadskurs i dans- och rörelseterapi (DMT) 30 hp

Sammantaget 45 hp. För mer information om behörighetskrav läs här; https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/DAADT2

Yrkeskompetens – klientarbete krävs för att beviljas auktorisation

  • Erfarenhet av klientarbete om minst 160 timmar. För auktorisation räknas längre och kortare individualterapier liksom längre och kortare gruppterapier
  • Handledning om minst 40 timmar. Handledaren väljs efter behov men ska vara erfaren dans- och rörelseterapeut med minst 5 års erfarenhet av arbete med dans-och rörelseterapi. Handledaren intygar handledning, antal klienter och klienttimmar. Av intyget ska handledarens kompetens tydligt framgå.

Mejla din ansökan till styrelsen@dansterapi.info ha med en tydlig rubrik i ämnesraden att det gäller ansökan gällande auktorisering.