Ardal, Æsa (Stockholm)

Ardal, Æsa (Stockholm)

Verksam i Stockholm

Telefon:070/ 497 29 43

E-post:aesa_ardal@hotmail.com

Utbildning i dansterapi:
Magisterexamen 120 poäng på Danshögskolan

Annan utbildning:
Fil.kand i Litteraturvetenskap och Socialantroplogi, Stockholm Universitet

Kommentar:
Tar emot enskilt och i grupp.