Davidsson, Jenny (Karlstad)

Davidsson, Jenny (Karlstad)

Jenny Davidsson

Verksam i Karlstad och arbetar förtillfället främst med undervisning på Karlstads Universitet

Telefon:070- 3238776

E-post: jenny.davidsson@kau.se

Utbildning i dansterapi:
Danshögkolan i Stockholm

Annan utbildning:
Fysioterapeututbildning, dansvetenskap, grundutbildning i psykoterapi