Grocher Schildt, Mirjam (Stockholm)

Grocher Schildt, Mirjam (Stockholm)

Verksam på Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, Södermalm i Stockholm. Tar emot klienter både enskilt och i grupp.

Kontakt: Tel 070-735 14 95

mirjam@rorelseterapi.se

Hemsida: www.rorelseterapi.se

Se även: https://halsanshusstockholm.se

Utbildning: Auktoriserad Dans-och rörelseterapeut, Danshögskolan, Stockholm (1999) Annan utbildning: Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (2017)

KBT-terapeut, Danspedagog, Socionom
Kontinuerlig fortbildning via kurser, konferenser och utbildningsdagar

Kommentar: Lång erfarenhet av olika problemområden såsom, stress, smärta, livskriser, trauman, relationsproblem, depression och ångest.
Arbetar både med vuxna och barn.

Har 15 års erfarenhet av arbete på vårdcentral. Tidigare arbetat som skolkurator, på behandlingshem för omhändertagna barn, som dansare, danspedagog och koreograf.