Härkönen Smidhammar, Birgitta (Stockholm)

Härkönen Smidhammar, Birgitta (Stockholm)

Verksam i Stockholm

Telefon:073-678 97 75

E-post:birgitta.hs@tebi.se

 

Utbildning i dansterapi:

MA i dansterapi/DanceTherapistRegistred ADTR, American Association of Dance Therapy

Annan utbildning: Leg Psykoterapeut, handledare

Fd dansare, fil.kand., förberedande forskarutbildning och Magister i Psykoterapi

 

Kommentar: Privat verksamhet inom Livus psykoterapi

Hemsida: www.livus-psykoterapi.se 

Arbetar numera också inom Prima vuxenpsykiatri. Tidigare lektor och prefekt för dansterapeututbildningen vid Dans och cirkushögskolan i Stockholm.