Heuvels, Jessica (Stockholm)

Heuvels, Jessica (Stockholm)

Kontakt: jessica@dansochrorelsepraktiken.com eller på

telefonnummer 073-9049007

Hemsida: www.dansochrorelsepraktiken.com

Utbildning i dansterapi: Examen bachelors of arts therapy, 240 hp i dans & rörelse terapi från Universitet Zuyd i Nederländerna 2009.

Vidareutbildning inom dansterapin:

MPI Movement psychodiagnostic inventory del 1 & 2 avslutad 2010

Ways of Seeing international training program; specialisering inom barns psykiska hälsa, två års deltids studier avslutad 2017.

Kontinuerlig fortbildning via konferenser och utbildningsdagar.

Kommentarer/ övrigt: Jag erbjuder dansterapi enskilt och i grupp, ger föreläsningar, workshops och kurser om dansterapi, kroppskommunikation och kroppsbild med mera både till privatpersoner och organisationer.

Jag har mentoruppdrag för arbetsledare inom personlig assistans. Erbjuder också danskurser för barn som vuxna och äldre med psykiska, fysiska och intellektuella funktions el fler funktionsvariationer. Är specialiserad på bebis – förälder, barn- förälder relationen och ger dans & rörelselek från 3 månader upp till 5 år tillsammans med föräldern. Är van att jobba med klienter som har personliga assistenter el annan personal med sig.

Medlem i den Svenska, Nederländska och Amerikanska föreningarna för dans och rörelse terapi.