Ingemarsson, Eva (Göteborg)

Ingemarsson, Eva (Göteborg)

Verksam i Göteborg

E-post:eva@atalante.org

Utbildning i dansterapi:
Magisterexamen 120 poäng på Danshögskolan

Annan utbildning:
Utbildad dansare och koreograf. Göteborgs Universitet psykologi och socialantropologi.

Kommentar:
Tar emot enskilt och i grupp.