Johansson, Karin Erika (Stockholm)

Johansson, Karin Erika (Stockholm)

Verksam i Stockholm

Telefon:0709-37 30 37
E-post:karinerika.j@gmail.com
Hemsida: www.karinerika.se

Utbildning i dansterapi:
Dansterapeut (65p) Danshögskolan i Stockholm

Annan utbildning:Dramapedagog, Musikpedagogisk utbildning, Fil kand (160p),

Kommentar:
Är verksam i Stockholm som dansterapeut, pedagog, projektledare och föreläsare. Har uppdrag i privat och kommunal regi samt även som universitetslektor. Arbetar både med vuxna och äldre, barn och ungdom.