Johansson, Karin Erika (Gästrikland, södra Dalarna)

Johansson, Karin Erika (Gästrikland, södra Dalarna)

Verksam i Gästrikland och södra Dalarna.

E-post:karinerika.j@gmail.com

Utbildning i dansterapi: Dansterapeut, utbildad på Danshögskolan i Stockholm

Annan utbildning:
Master i Samtida dansdidaktik (med inriktning mot barn och unga med normbrytande funktionalitet). DOCH, numer Stockholms konstnärliga högskola.
Danspedagog, DOCH
Dramapedagog, Stockholms Universitet
Lärarlegitimation som gymnasielärare i dans, teater och pedagogik
Utbildad i musikterapi/ musikpedagogik på Högskolan i Dalarna

Verksam som terapeut, handledare och lärare på folkhögskola och högskola. Speciell inriktning på barn och ungdomar med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tar även emot andra klienter i olika åldrar samt kvinnogrupper.