Jokela, Johanna (Stockholm)

Jokela, Johanna (Stockholm)

Verksam i Stockholm: Studio MindMoves (tidigare Studio för Dansterapi) på Gärdet: Brantingsgatan 41
www.MindMoves.se

E-post:

info@mindmoves.se

Utbildning i dansterapi: Dans/rörelseterapeut, (Master of Arts, 120hp, Danshögskolan Stockholm)

Annan utbildning:

Legitimerad psykolog, Uppsala universitet
Legitimerad psykoterapeut (KBT), Stockholms universitet

Sensomotorisk psykoterapi level 1 (Sensorimotor Psychotherapy Institute, 2018)

EMDR, Traumafokuserad KBT

Dans & rörelse, psykologi; Universidad Complutense de Madrid / University of Oregon

Anatomy Trains in Motion (Axelsons Gymnastiska Institut, 2019)

Movement Mapping (2019)

Skapande Dans (Stockholms Musikpedagogiska Institut, 2018-2019)

Global Yoga grundutbildning, 2018

 

Specialisering: trauma

Arbetat länge på psykiatriska specialistmottagningar för traumatiserade flyktingar (Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade) och ensamkommande ungdomar (BUP Lunden), samt komplext traumatiserade yngre barn (BUP Traumaenhet). Van att arbeta med personer utsatta för sexuella övergrepp.

Metodutveckling och behandling: dans-och rörelseterapi för personer med komplex traumatisering och långvarig smärta. Dans-och rörelseterapi individuellt och i grupp samt med barn och föräldrar tillsammans. Traumasensitiv yoga.