Jokela, Johanna (Stockholm)

Jokela, Johanna (Stockholm)

Verksam i Stockholm: Studio MindMoves (tidigare Studio för Dansterapi) på Gärdet: Brantingsgatan 41
www.MindMoves.se

E-post:

info@mindmoves.se

Utbildning i dansterapi: Dans/rörelseterapeut, (Master of Arts, Danshögskolan Stockholm)

Annan utbildning:

Legitimerad psykolog, Uppsala universitet
Legitimerad psykoterapeut (KBT), Stockholms universitet

Sensomotorisk psykoterapi level 1 (Sensorimotor Psychotherapy Institute, 2018)

Dans & rörelse, psykologi; Universidad Complutense de Madrid / University of Oregon

Traumafokuserad KBT

Senaste utbildningar inom dans och rörelse:

Anatomy Trains in Motion (Axelsons Gymnastiska Institut, 2019)

Movement Mapping (2019)

Skapande Dans (Stockholms Musikpedagogiska Institut, 2018-2019)

Global Yoga grundutbildning, 2018

 

Specialisering: trauma

Arbetat länge på psykiatriska specialistmottagningar för traumatiserade flyktingar (Röda Korsets Center för torterade flyktingar) och ensamkommande ungdomar (BUP Lunden), samt komplext traumatiserade yngre barn (BUP Traumaenhet). Van att arbeta med personer utsatta för sexuella övergrepp.

Metodutveckling och behandling för komplex traumatisering. Kronisk smärta & komplex PTSD. Sensorimotor psykoterapi, dans/rörelseterapi, kognitiv beteendeterapi, Accemptance & Commitment Therapy, mindfulness, traumasensitiv yoga.