Jokela, Johanna

Jokela, Johanna

Verksam i Stockholm

E-post: dancingheart.se@gmail.com

Utbildning i dansterapi: Dans/rörelseterapeut, Master of Arts, Danshögskolan Stockholm

Annan utbildning:

Legitimerad psykolog, Uppsala universitet
Legitimerad psykoterapeut (KBT), Stockholms universitet

Sensomotorisk psykoterapi level 1

Dans & folkkultur, dans, transkulturell psykologi, body fundamentals; Universidad Complutense de Madrid / University of Oregon

Yoga & dansinstruktör

Arbetat länge på psykiatriska specialistmottagningar för traumatiserade flyktingar (Röda Korsets Center för torterade flyktingar) och ensamkommande ungdomar (BUP Lunden), samt komplext traumatiserade yngre barn (BUP Traumaenhet).

Metodutveckling och behandling för komplex traumatisering hos vuxna, unga och barn, bland annat sensomotoriska och rörelsebaserade metoder. Kronisk smärta & komplex PTSD. Sensorimotor psykoterapi, dans/rörelseterapi, traumasensitiv yoga.