Jokela, Johanna (Stockholm)

Jokela, Johanna (Stockholm)

Verksam i Stockholm: Studio MindMoves (tidigare Studio för Dansterapi) på Gärdet: Brantingsgatan 41
www.MindMoves.se

E-post:

info@mindmoves.se

Utbildning i dansterapi: Dans/rörelseterapeut, (Master of Arts, 120hp, Danshögskolan Stockholm)

Annan utbildning:

Legitimerad psykolog, Uppsala universitet
Legitimerad psykoterapeut (”steg2” KBT), Stockholms universitet

Sensomotorisk psykoterapi level 1 (Sensorimotor Psychotherapy Institute, 2018)

EMDR

Traumafokuserad KBT

Dans & rörelse, psykologi; Universidad Complutense de Madrid / University of Oregon

Anatomy Trains in Motion (Axelsons Gymnastiska Institut, 2019)

Movement Mapping (2019)

Skapande Dans (Stockholms Musikpedagogiska Institut, 2018-2019)

Global Yoga grundutbildning, 2018

Tar emot vuxna, unga, barn samt för barn och föräldrar tillsammans. Med hjälp av dans-och rörelseterapi kan vi arbeta bland annat med självreglering, samspel, kroppsrelaterad problematik t ex trauman, stressrelaterade tillstånd, ätstörningar, problem med kroppsbilden. Även för att öka/fördjupa självkännedom, kreativitet och livskvalitet.

Johanna har long erfarenhet av både barn och vuxenpsykiatri och problematik som trauman, depressioner, ångestproblematik, sorg, kriser, etc.  Specialisering: PTSD och komplex traumatisering.
Arbetat länge på flera psykiatriska specialistmottagningar för traumabehandling (både vuxna och barn). Van att arbeta med personer utsatta för sexuella övergrepp.