Keller, Andreas Josef (Karlstad)

Keller, Andreas Josef (Karlstad)

Verksam i Karlstad

Telefon:064-614060
E-post:andreas.keller@liv.se
Hemsida:andreasjosef-keller.hpage.com 

Utbildning i dansterapi:
Deutsche Gesellschaft für Tanztherapie 2000-2006

Annan utbildning:
1977-1980 Fachschule für Tanz Leipzig (dansare utbildning) 1990-1994 Hochschule für Schauspielkunst Berlin (utbildning till diplomerad koreograf) 1997-2000 'Helmut Roedler Schule für Physiotherapie (utbildning till fysioterapeut resp. sjukgymnast)

Kommentar:
2002- 2007 anställning som dansterapeut på Median
Klinik Grönheide (i närheten av Berlin)
Jobbar sedan 2010 som sjukgymnast på Vuxenhabiliteringen i Karlstad