Kindgren Thörn, Pernilla

Kindgren Thörn, Pernilla

Järna/Sörmland


Telefon: 070-1542424
E-post: pernillakindgren@gmail.com
Hemsida: www.dansande.se


Utbildning: Magisterexamen i dansterapi


Övrig utbildning:
Eurytmi
Skapande dans