Linde, Solweig (Stockholm)

Linde, Solweig (Stockholm)

Verksam i Stor-Stockholm

Telefon:070- 56 103 56
E-post:solweig.linde@comhem.se

Utbildning i dansterapi:
Danshögskolan, Stockholm, 60p.

Annan utbildning:
Leg. psykoterapeut samt Danspedagog

Kommentar:
Har erfarenhet av arbete med ungdomar och vuxna såväl enskilt som i grupp.
Arbetar med olika typer av problematik, med speciell erfarenhet av ätstörningar och övergrepp.

Tar emot klienter i grupp eller individuellt, i centralt belägen studio i Stockholm.

Anordnar föreläsningar, öppet hus och "prova på"-helger.

Undervisar bl.a. på Dansterapeututbildningen på Danshögskolan.