Lothigius, Micaela

Lothigius, Micaela

Verksam i Malmö/Skåne

Telefon: 0733-764 226

E-post: micaela.lothigius@gmail.com

Utbildning i dansterapi:
Certifierad dans- och rörelseterapeut vid Institute for Life Energy i Köpenhamn.

Annan utbildning:
Certifierad i Process Inquiry, en kommunikationsteknik som använder
sammanhanget mellan kroppens språk och samtalet som utgångspunkt för
förändring.
Fil. kand i jungiansk psykologi vid Högskolan i Gävle.

Övrigt:
Mottagning i centrala Malmö, Betaniaplan 4
Erbjuder sessioner individuellt och i grupp.