Mörk, Marit (Strömstad)

Mörk, Marit (Strömstad)

Verksam i Strömstad
Telefon 0705 149 241
E-post: maritmork@danseterapi.info
Utbildning i dansterapi:
Den Norske Ballethöyskole, Oslo (1998-2001)

Annan utbildning:
Leg.sjukgymnast, 1 år psykologi / Universitetet i Bergen, autentisk rörelse ledare (”Authentic Movement Facilitator”) utbildad hos proff.Helen Payne; Herts England (deltid; 2011-2014).
Kommentar:
Egen dansterapiverksamhet i Strömstad från hösten 2006.
Erbjuder individuell dansterapi och dansterapi i grupp.
Erbjuder även autentisk rörelse (”Authentic Movement”) individuelt och i grupp.
Självkännedom / självkänsla / självutveckling.
Livskris / livsförändringsteman.
Dansterapeutisk stöd vid kronisk sjukdom; funktionshinder eller ”kropp & själsliga besvär” (psykosomatik).
Leder också workshops med kreativt projektarbete och dans-retreats.
Samarbetat med olika institutioner i Norge och Sverige.
Mångårig sjukgymnasterfarenhet; specialisering i arbete med barn och ungdomar med andningsbesvär (astma o.a).
Dansterapiverksamhet från 2001; arbetat särskilt med människor i en livsförändringsfas; och med människor som lever med kronisk sjukdom, funktionshinder eller ”kropp & själsliga besvär” (psykosomatik).
Tidigare verksam i Oslo; dansterapeutisk arbete med barn och ungdomar från olika kulturer m.a. genom ett projekt i kommunal regi för barn med flyktingerfarenhet.