Rosén, Anna (Stockholm)

Rosén, Anna (Stockholm)

Verksam i Stockholm

E-post:
ab.rosenkonst@gmail.com

Utbildning i dansterapi:
Danshögskolan, examen 2002

Annan utbildning:
Rytmiklärare (KMH, Stockholm). Yogalärare (i tradition av Krishnamacharya såsom den förmedlats av TKV Desikachar).

Kommentar:
Tar emot klienter enskilt i dansterapi och/eller individanpassad yoga