Rosen, Elisabet (Umeå)

Rosen, Elisabet (Umeå)

Verksam i Umeå

Telefon: 070-1591074
E-post:er@danspsykologi.se
Utbildning i dansterapi:
Danshögskolans dansterapeututbildning, examinerad-97

Annan utbildning:
Leg. psykolog, dansare, leg psykoterapeut
Kommentar:
Mottagning i Umeå, med upptagningsområdena Västerbotten och Västernorrland.