Rubin, Jessica (Västervik/Linköping)

Rubin, Jessica (Västervik/Linköping)

Verksam i Västervik/Linköping

E-post: jessica.rubin@ltkalmar.se

Tel: 0730402269

Utbildning i dansterapi: Magisterexamen 120 poäng Danshögskolan

Annan utbildning: Leg. arbetsterapeut

Kommentar: tar emot enskilt och i grupp.