Semius, Janine (Stockholm)

Semius, Janine (Stockholm)

Janine Semius
Verksam i Stockholm
Telefon: 0734- 177 929
E-post:janinesemius@hotmail.com

Utbildning i dansterapi:
65p i dansterapi

Kommentar:
Fil kand i psykologi. Magister i folkhälsa
Arbetar i mindre utsträckning i nuläget.