Thelin, Monika (Stockholm)

Thelin, Monika (Stockholm)

Verksam i Stockholm, Gärdet

Telefon: 0708-28 79 28

E-post:info@monikathelin.se

Hemsida: www.monikathelin.se

Utbildning i dansterapi: 60p. Danshögskolan

Annan utbildning: leg. psykoterapeut, danspedagog, handledare

Kommentar: Danspedagog, Danshögskolan 120p och grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1). Leg. psykoterapeut (steg 2). Handledarutbildad. Handledare och lärare på dansterapeututbildningen, Danshögskolan i Stockholm. Har arbetat som dansterapeut/psykoterapeut inom landstinget i 10 år med tonåringar och unga vuxna med ätstörningar samt privat mottagning med varierad problematik. F.o.m. Aug-05 privatpraktiserande dansterapeut/psykoterapeut, Studio för dansterapi på Gärdet i Stockholm, nära T-bana. Erbjuder: Dansterapi individuellt, par och grupp med tonåringar och vuxna. Lång erfarenhet av ätstörningar, relationsproblem, livskriser, depression, sorg, utbrändhet, stressymptom. Handleder, föreläser och ger workshops för psykoterapeuter, sjukgymnaster och vårdpersonal inom landsting, kommun samt företag.